DTS
2016 DTS Blu-Ray Demo Disc Vol.20
상품코드 1703220001
판매가격 15,000원
적립금 150원
제조사 DTS
주문수량

EA


DTS 사의 2016년 데모디스크 입니다.

영화, 음악, 및 데모들이 들어있는 셈플러 입니다, 사운드 테스트용으로 적당한 디스크 입니다.

DTS, DTS-X, DTS-HD 등등 다양한 포멧으로 녹음되어 있는 데모 디스크 입니다.Movies:

Dust (2:49) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Exodus: Gods And Kings (1:07) DTS-HD MA 7.1
Furious 7 (1:24) DTS-HD MA 7.1
Giant Killer Plants (2:59) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Gravity (1:26) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Hitman: Agent 47 (1:02) DTS-HD MA 7.1
Jurrassic World (0:46) DTS-HD MA 7.1
Kingsman: The Secret Service (2:35) DTS-HD MA 7.1
The Last Witch Hunter (2:30) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
The Seventh Son (1:50) DTS-HD MA 7.1
Waveform (2:45) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X


Music:

Claudiu Voicu – Chasing Lights (3:26) 
DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Holly Miranda – All I Want Is To Be Your Girl (2:43) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Imagine Dragons – I Bet My Life (3:42) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Imagine Dragons – Shots (4:01) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Jan Minol – Insight (2:43) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Jesse Harris – Miyazaki (2:38) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Kaya Stewart – Everything I Do Is Wrong (3:38) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:X
Nigel Stanford – Cymatics (5:27) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X / DTS Headphone:XExtras:

DTS:X – All Around Us (0:49) DTS-HD MA 7.1
DTS – Sound Unbound Callout 11.1 (0:42) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X
DTS – Sound Unbound Callout 7.1 (0:30) DTS-HD MA 7.1
DTS – Sound Unbound Callout 5.1 (0:25) DTS-HD MA 5.1
DTS Listen (Long) (0:27) DTS-HD MA 7.1
DTS Listen (Short) (0:09) DTS-HD MA 7.1
DTS Listen:X (Long) (0:33) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X
DTS Listen:X (Short) (0:09) DTS-HD MA 7.1 / DTS:X
DTS Headphone:X – Callout (0:42) DTS Headphone:X


Offerer: DTS Entertainment
Produced: 2016
Running Time: 54min.
Format: 1080/24p
Video Codec: AVC


2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-01 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-02 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-03 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-04 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-05 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-06 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-07 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-08 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-09 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-10 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-11 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-12 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-13 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-14 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-15 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-16 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-17 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-18 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-19 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-20 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-21 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-22 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-23 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-24 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-25 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-26 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-27 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-28 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-29 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-30 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-31 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-32 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-33 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-34 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-35 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-36 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-37 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-38 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-39 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-40 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-41 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-42 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-43 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-44 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-45 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-46 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-47 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-48 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-49 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-50 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-51 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-52 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-53 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-54 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-55 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-56 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-57 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-58 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-59 2016-dts-blu-ray-demo-disc-20-60


  • 등록된 게시물이 없습니다.

  • 등록된 게시물이 없습니다.

번호 사진 제목 작성자 작성일 조회수
등록된 게시물이 없습니다.